بخش اصلی

تمامی شرکتهای تبلیغاتی ، فیلمسازی ، استودیو های خلاق ،کارگردانان ، سازمانها و نهادهای داوطلب شرکت در جشنواره فیلم تبلیغاتی تهران می بایست ابتدا نسبت به پیش ثبت نام  اقدام نموده و در زمان مقرر در فراخوان ( تا پایان دیماه ۱۳۹۷) نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند ، بدیهی است که از قبول و پذیرش آثاری که مرحله پیش ثبت نام را انجام نداده اند معذور خواهیم بود .
ارائه معرفی نامه رسمی و ممهور به مهر ارائه دهنده اثر به دبیرخانه جشنواره  الزامیست .
در زمان تحویل آثار به دبیرخانه شناسنامه اثر شامل لیست عوامل سازنده می بایست ضمیمه اثر باشد .
در متن معرفی نامه تعداد و نام آثار ذکر شده و نماینده خود را به دبیرخانه جشنواره معرفی فرمایید .
در زمان تحویل آثار به دبیرخانه شناسنامه آثار ( اسمی عوامل سازنده و  نام صاحب آگهی ) الزامیست .

مجموع مبلغ  ثبت نام نهایی آثار ( هر اثر ۱۵ میلیون ریال ) میبایست به حساب شماره  ۰۳۴۲۸۰۴۱۶۶۰۰۷ و یا شبای IR۸۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۳۴۲۸۰۴۱۶۶۰۰۷  و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۰۹۴۱۷۹۰ نزد بانک ملی بنام علی صادق شیرازی واریز و فیش واریزی همراه آثار تحویل دبیرخانه جشنواره گردد درضمن مبلغ پیش ثبت نام ( پرداخت آن لاین ) در فرم زیر در مجموع پرداختی آثار محاسبه میگردد  .

فیلمسازان و تولیدکنندگان مستقل (شخصیت حقیقی)  از ۵۰ درصد تخفیف ویژه  ریالی برای ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره بهره مند خواهند بود .

فیلمهای کوتاه گردشگری با احتساب تخفیف ۳۰ درصد از فیلمسازان دریافت میگردد .
 
دبیرخانه جشنواره در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه  و در وقت اداری از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ آماده ‍ دریافت و پذیرش آثار میباشد و لطفا قبل ارسال آثار از طریق تلفن ۲۸۴۲۷۱۱۵ هماهنگی لازم را بعمل آورید .